СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » 2012 » Грудень » 9 » Захисти своє право!
16:50
Захисти своє право!

10 грудня в Україні й в усьому світі відзначається Міжнародний день прав людини. У 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший міжнародний документ, який задекларував рівність прав і свобод всіх людей.

Цей день є нагадуванням про те, що кожен політик, державний діяч, державний службовець, виконуючи функції, які покладені на нього суспільством, повинен працювати у першу чергу в ім’я людини.

За двадцять років незалежності Україна закріпила у світі статус вільної демократичної держави, громадяни якої мають рівні права та свободи, закріплені Конституцією, а органи влади суворо стежать за її дотриманням.

І сьогодні всі – влада, громадські організації, політики, профспілки, кожним кроком, кожним рішенням, спільними зусиллями маємо підтверджувати цей статус.

Адже права людини не даруються державою, а належать кожному від народження. Всі права людини – громадянські, політичні, економічні, соціальні є універсальними, неподільними, взаємозалежними та взаємопов’язаними. Вони є основою людського існування та розвитку.

Пропонуємо до  вашої уваги книги, наявні в міській публічній бібліотеці (пр. Радянський, 54):

Болотіна , Н. Б. Право людини на соціальний захист в Україні [Текст]/ Н. Б. Болотіна. - К.: Знання, 2010. - 107 с. 

Буркацький, Л. К. Захист цивільного права та інтересу [Текст] : методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: навч. посібник / Л. К. Буркацький.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 399 с.       

Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст].- М. : ИНФРА- М, 2001.

Дженіс, М. Європейське право у галузі прав людини [Текст]: джерела і практика застосування/ М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі; пер. з англ. О. Савчина.- К.: АртЕк, 1997.- 583 с.

Звернення громадян до суду за захистом своїх прав [Текст] / Підгот. С. Комберянов. - К., 2002. - 38 с.

Зразки процесуальних документів [Текст]/ заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду/ Уклад.: М.М. Лядецький, М.І. Хавронюк, В.М. Кравчук. Стратегія і тактика цивільного процесу: практ. посіб. - К.: Атіка, 2003. - 350 с.

Конвенция о правах ребенка [Текст]: конвенція ООН.- М.: ИНФРА, 2001. - 23, [1]с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст]: застосування в Україні: офіційне вид. - К., 2006. - 176 с.

Конституція України [Текст]: коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: навч. посіб / авт. - уклад. М. І. Хавронюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид - во А.С.К., 2003. - 384 с.

Кривобоков, В.А. Всегда ли прав тот, у кого больше прав? [Текст]: особенности юридического поведения при визитах сотрудников контролирующих и правоохранительных структур: правовые рекомендации предпринимателям / В.А. Кривобоков . - Луганск: Світлиця, 2001. - 44 с.

Кройтон, В. А. Защита прав граждан и организаций / В.А. Кройтон. - Х.: АО « Бизнес Информ, 1995. - 130 с.

Наумович, В.Р. Захист прав споживачів[Текст]/ В. Р. Наумович, М. М. Казаков. - К.: Факт, 2001. - 64 с.

Полешко, А. Рівність прав і можливостей жінки та чоловіка в суспільстві [Текст] / А.Полешко // Право України. - 2000. - №4. - с. 20 - 22

Права людини [Текст]: міжнародні договори організації об’єднаних націй та ради Європи/ Упоряд. В. Павлик, В. Тесленко. - К.: Факт, 2001.- 152 с.

Права людини [Текст]: український вимір. - К.: Факт, 2002. - 67 с.

Права особи при затриманні, арешті, обшуку…[Текст] / Упоряд. Т. Нечипоренко. - 2-ге вид. випр. та доп. - К., 2003.- 16 с.

Права споживачів та їхній захист [Текст] / Упоряд. С. Шовкошитна.-2-ге вид. та доп. - К., 2008.- 32 с.

Права человека и процессы глобализации современного мира [Текст]/ Ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма, 2005. - 464 с.

Студентський порадник [Текст]: практичні рекомендації з правозахисту та корисна інформація / Під ред. В.В. Щербаченко. - Луганськ, 2001. - 28 с.

Ткачук, А Як захиститися в суді від влади? [Текст] / Упоряд. А. Ткачук. - 2- ге вид., випр. та доп. - К., 2004. - 36 с.

Эрделевский, А.М. Обращение в Европейский Суд [Текст]/ А.М. Эрделевский . - М.: Юристъ, 1999. - 155 с.

Юридический справочник для граждан. - Донецк: ИКФ «Сталкер», - Харьков: Фолио, 1996. - 510 с.

Інформація про захист прав людини в періодиці:

Аврамова, О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми [Текст]/ О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. - 2010. - №2. - с. 101 - 107

Головченко, В. Правові засади виховання та захисту прав дитини [Текст]/ В. Головченко // Право України. - 2008. - №5. - с. 88 - 91

Гончаренко, О. Питання конституційного закріплення права на життя ненародженої дитини [Текст]/ О. Гончаренко // Право України. - 2010. - №5. - с. 90 - 95

Задорожня, Г. Специфіка державного захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / Г. Задорожня // Право України. - 2008. - №1. - с. 28 - 34

Захист прав і свобод людини у практиці конституційного суду України [Текст]// Право України. - 2009. - №6. - с. 61 - 75

Защита прав человека - самая главная национальная идея страны [Текст] //Голос Украины. - 2012. - 11 февраля. - с. 4

Європейський суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України // Право України. - 2011. - №7.- с. 5 - 362

Калініченко, О. Політичні гарантії права людини на свободу світогляду і віросповідання та їх правове забезпечення за законодавством України [Текст]/ О. Калініченко // Право України. - 2009. - №10. - с. 132 - 138

Козюбра, М. Права людини і верховенство права[Текст]/ М. Козюбра // Право України. - 2010. - №2. - с.24 - 35

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – 60 років[Текст] // Право України. - 2010. - № 10.- с.4 - 267

Максимов,С. Права людини [Текст]: універсальність і культурна різноманітність /Право України.- 2010.- №2.- с.36 - 43

Мартиненко, О. Основні принципи реформування   органів внутрішніх справ як превентивний фактор порушень прав людини [Текст]/ О. Мартиненко// Право України. - 2009. - №10.- с. 139 - 144

Миронова, Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: «білі плями» українського законодавства [Текст] // Право України. - 2009. - №3. - с. 59 - 64

Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків [Текст]:  Закон України від 08.09.2005 року № 2866 - IV// Офіційний вісник України. - 2005. - №40. - с. 48 - 55

Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні [Текст] // Право України. - 2009. - №4. - с. 4 - 55

Скомороха, В. Права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя [Текст] / В. Скомороха // Право України.-2002.- №6.- с. 3 - 9

Соколенко, Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян України[Текст]/ Ю. Соколенко // Право України. - 2004.- №2.- с. 34 - 38

Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини [Текст] // Право України. - 2009.- №1.- с. 3 - 73

Юровська, В. Правовий статус застрахованих осіб [Текст] / В. Юровська // Право України. - 2003. - №4. - с. 27 - 29

Електронні ресурси

Права людини в Україні та голос громадськості [Електронний ресурс]: веб - сторінка інтернет сайту газети Дзеркало тижня.- Режим доступу: http://dt.ua/SOCIETY/prava_lyudini_v_ukrayini_ta_golos_gromadskosti-30470.html.-  Назва з екрану

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс]: веб - сторінка інтернет сайту Верховної Ради.- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 . - Назва з екрану

Права людини в Україні (доповідь) [Електронний ресурс]: веб - сторінка інтернет сайту Википедии. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/. - Назва з екрану

Захист прав людини в Конституційному суді України та Європейському суді з прав людини [Електронний ресурс]: веб - сторінка інтернет сайту мережи активістів правозахисного руху .- Режим доступу: http://hr-activists.net/ . - Назва з екрану

Право на захист [Електронний ресурс]: веб - сторінка інтернет сайту газети Український тиждень.- Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/23426. - Назва з екрану

 Міжнародний  захист прав людини [Електронний ресурс]: веб - сторінка інтернет сайту підручники онлайн.- Режим доступу: http: //books.br.com.ua/9730 .- Назва з екрану

Як захистити свої права у Європейському суду з прав людини [Електронний ресурс]: веб - сторінка інтернет сайту Асоціації Український національний комітет.- Режим доступу: http://unk.org.ua/blog/.- Назва з екрану

Підготувала  провідний бібліотекар  О.А. Бобкова

Переглядів: 425 | Додав: Библио-1 | Теги: Міжнародний день прав людини, захист прав людини | Рейтинг: 5.0/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Соц.сети
https://www.facebook.com
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019